Cookie og privatlivspolitik

Cookie og Privatlivspolitik

Opdateret 14. September 2023

Databeskyttelsespolitik for Sommer-Blomster.dk

Privatlivspolitik for Sommer-blomster.dk

Virksomhedens kontaktinformationer

Navn

Sommer-Blomster.dk

CVR-nummer
37512192
Adresse
Haugevej 180
Stige
Postnummer og by
5270 Odense N
 
  1. Indledning

Hos Sommer-Blomster indsamler og anvender vi personoplysninger om vores brugere og kunder.

Formålet med denne privatlivspolitik er at give dig en letforståelig forklaring på, hvordan vi anvender dine personoplysninger, hvornår de indsamles, og hvorfor vi gør det. Du kan desuden læse mere om de rettigheder, som du har i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. 

Privatlivspolitikken vil løbende blive opdateret således, at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og tilpasset vores forretning. Sker der væsentlige ændringer i vores måde at behandle personoplysninger på, bliver du orienteret herom.

  1. Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

Sommer-Blomster.dk, Haugevej 180, 5270 Odense NV, cvr. nr.
37512192 er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på kontakt@sommer-blomster.dk.

  1. Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig og hvorfor?

3.1. Når du besøger vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi din IP-adresse og din adfærd på vores hjemmeside i forbindelse med placering af cookies, hvis du har givet samtykke hertil.

Behandlingen sker med henblik på udarbejdelse af logstatistik for at sikre, at Stige Blomsters hjemmeside altid fremstår så brugervenlig som muligt.

Herudover anvender vi din IP-adresse i forbindelse med konstateringen af eventuelt misbrug af vores onlinefaciliteter.

Formålet med behandlingen af oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside er desuden, at vi i markedsføringsøjemed kan forudsige brugernes fremtidige adfærd på baggrund af tidligere køb eller besøg på vores hjemmeside, således at det altid sikres, at vi kan målrette relevante og skræddersyede tilbud mod det, som vi tror, at vores brugere er interesserede i. Se også punkt 14.

Lovgrundlaget for vores behandling af disse personoplysninger er dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1(a) og vores legitime interesse i, at hjemmesiden altid fremstår så brugervenlig som muligt, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1(f).

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke berører lovligheden af vores behandling frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

3.3. Deltagelse i tilfredshedsundersøgelser og konkurrencer

Hvis du deltager i en tilfredshedsundersøgelse eller en konkurrence, behandler vi dit navn og dine kontaktoplysninger med det formål at kunne gennemføre undersøgelsen eller konkurrencen.

Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til disse formål er vores og din legitime interesse i at gennemføre undersøgelsen eller konkurrencen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1(f) og eventuelt dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1(a).

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke berører lovligheden af vores behandling frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du let og gebyrfrit gøre dette ved at henvende dig til os via de kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor under pkt. 1.

4.Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

Dine personoplysninger videregives udelukkende i det omfang, det er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Vi prioriterer sikkerhed ved behandling af personoplysninger meget højt, og forpligter alle databehandlere til at behandle personoplysninger fortroligt og til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger behandles i strid med den til en hver tid gældende lov om persondatabeskyttelse.

I det omfang vi overfører dine personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS, sikrer vi, at der forud for overførslen er etableret et lovligt overførselsgrundlag, herunder fx ved indgåelse af EU-kommissionens standardkontrakter.

Vi kan fx videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

– Databehandlere, herunder særligt IT- og softwareleverandører

– Øvrige samarbejdspartnere og leverandører

– Offentlige myndigheder, serviceleverandører, advokater, revisorer mv.

– Vi videregiver personoplysninger om afsender og modtager af produkter, som er bestilt på vores hjemmeside, til den relevante Interflora blomsterhandler, som skal levere varen.

– Vi videregiver desuden de oplysninger, som afsender har anført om sig selv og i en eventuel korttekst til modtageren af det bestilte produkt.

5. Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret så længe, som det med rimelighed er nødvendigt til de formål, som oplysningerne i første omgang blev indsamlet til.

Hvis du deltager i konkurrencer eller tilfredshedsundersøgelser, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i 2 år efter konkurrencen eller tilfredshedsundersøgelsen er afsluttet.

6. Dine rettigheder

Det følger af persondataforordningen, at du har en række rettigheder, så længe vi behandler personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder her:

– Du har ret til indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig

– Du har i visse tilfælde ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som er åbenlyst og objektivt urigtige

– Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger

– Du har ret til frit at trække dit samtykke tilbage

– Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

– Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig end Stige Blomster

– Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder fx hvis behandlingen sker på baggrund af persondataforordningens art. 6, stk. 1(f)

– Du har i visse tilfælde ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering

7.Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger?

Vi har i Sommer-Blomster.dk  indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Vi sikrer løbende, at det udelukkende er de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, som har adgang til disse.

Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende.

Oplysningerne registreres i vores database i ukrypteret form. Data mellem Sommer-Blomsters.dk  forskellige applikationer transmitteres krypteret via XML (SSL).

Derudover er der etableret de nødvendige interne procedurer, som skal sikre, at Stige Blomster er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.

8.Klage

Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger, håber vi, at du i første omgang vil kontakte os, så vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.

Du har til enhver tid også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du finder måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger om dig utilfredsstillende.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik for Sommer-Blomster.dk

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg, og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Der er ikke tale om et program, og den kan ikke indeholde virus.

Cookies, der er tilsendt dig fra vores website, vil blive opbevaret i højst 24 måneder fra sidste gang, du besøgte vores website. Hver gang du genbesøger vores website, vil perioden automatisk blive forlænget.

Vi bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website, til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og til at målrette vores markedsføring. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.

De anvendte cookies kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

– Nødvendige cookies, der gør det muligt for dig at bevæge dig rundt på vores hjemmeside, herunder tilgå de funktioner, der befinder sig herpå,

– Funktionelle cookies, der tillader vores hjemmeside at huske de valg, du tidligere har foretaget,

– Performance cookies, der indsamler information om, hvordan besøgende anvender vores hjemmeside, uden dog at identificere vedkommende samt

– Målrettede cookies, der primært anvendes med henblik på at vise dig indhold på vores hjemmeside, der ud fra dine interesser er relevante for dig.

Du kan læse mere om de cookies vi anvender og ændre i dine samtykkeindstillinger ved at klikke læs mere.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies. Dette kan dog føre til en reducering af funktionaliteten på vores hjemmeside.

Du kan indhente yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at følge Erhvervsstyrelsens vejledning herom. Erhvervsstyrelsens vejledning kan tilgås ved at klikke på dette link: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies.